ACCES SUD ( PICANYA-VALÈNCIA)

L'obra Picanya-València o Accés Sud ferroviari de València constituix un dels trams de la Línia d'Alta Velocitat (LAV) del Nou Accés de Llevant. En este tram confluixen els trams Motilla-València de la connexió directa Madrid-València i La Encina-València del Corredor Mediterrani.

El tram Picanya-València, amb una longitud de 4,16 km, comença una vegada sobrepassat el nucli de la població d'Alaquàs i el Camí del Realenc que ho unix amb Picanya, discorre pels municipis de Picanya, Xirivella i València i acaba una vegada passat el llit del riu Túria. Com a elements singulars cal destacar tres viaductes: pèrgola disposada en el "Salto de Cordero", de 104 m; viaducte sobre la CV-36 (València-Torrent), de 156 m, i viaducte sobre el Riu Túria, de 573 metres de longitud.

Este tram comprén les plataformes d'alta velocitat provinents de Motilla i de La Encina i la plataforma mixta per a trens de mercaderies entre Alcàsser i València. Estes tres plataformes discorren adossades i paral·leles, a partir de l'autovia de Torrent es van convertint en dos i una vegada creuen el Va riure Túria enllacen amb Nuc Sud de València.

DADES DE CONTRATACIÓ:

Obres de Plataforma:

  • Órgan de contrataciò: ADIF
  • Licitació autoritzada pel Consell de Ministres de 22/07/05
  • Licitació publicada en BOE de 02/08/05
  • Data d'adjudicació: 28-10-05 ( pdfBOE del 11-01-06 )
  • Pressupost d'adjudicació: 44'2 M€
  • Termini d'execució: 25 mesos
  • Adjudicatari: Unió Temporal d'Empreses «Construcciones Rubau, Societat Anònima» (50%) i «Constructora Hormigones Martínez, Societat Anònima» (50%)
  • Financiació: ADIF

Expropiacions

Asistencia Técnica Redacció de Proyecto y Control de Obra:

  • Publicació de l'adjudicació: pdfBOE del 21-03-03
  • Adjudicatari: «Paymacotas, Sociedad Anónima» (40%), «Esteyco, Sociedad Anónima» (40%) e «Icyf, Sociedad Anónima» (20%), en Unión Temporal de Empresas (UTE).

A AS AC VLEsquema de l 'Accés Sud ( Picanya-València). Abril 2003

A AS FT VL Esquema del proyecte de l'Accés Sud ( Picanya-València)