SITUACIÓ DE LES OBRES

ACTUACIÓ COST DE CONVENI 
MILONS DE €
GESTOR ACTUAL
 SITUACIÓ
 ACCESO SUR (PICANYA-VALENCIA)  83,96  ADIF Finalitzat
 NUDO SUR  103,61  ADIF Finalitzat
   CANAL DE ACCESO Fase I
 177.90  ADIF Finalitzat
Fase II ( Estación Provisional)
 ADIF Finalitzat
 Fase III
Direcció Gral. de
Ferrocarrils
(Ministeri de Foment)
 
 ESTACIÓ CENTRAL  221,18  Direcció Gral. de
Ferrocarrils
(Ministeri de Fomento)
 
EIX PASSANT
 153,32  Dirección Gral. de
Ferrocarriles
(Ministeri de Foment)
 
 FONT SAN LLUIS: TRASLLAT VALÈNCIA-GRAO
 6,87  ADIF Finalitzat
 FONT SAN LUIS: CTT AMPLE IBÈRIC
 21,98  ADIF Finalitzat
 FUENTE SAN LUIS: CTT AMPLE INTERNATIONAL  35,70  ADIF  
TOTAL COST
 804.52