PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ


ambitoreparcelLa reparcel·lació és l'activitat d'execució del planejament urbanístic que té per objecte la nova divisió de finques ajustada al planejament per a adjudicar-les entre els afectats segons el seu dret. Estableix les quotes d'urbanització que han d'aportar els propietaris de terrenys per a pagar les obres urbanístiques.  

 

pdfPlànol de l'àmbit de reparcel·lació Actuación Parque Central

Assistència Tècnica en la Redacció del Projecte de Reparcel·lació

 

REPARCEL·LACIÓ "PARC CENTRAL" FASE 1A

L'Ajuntament de València aprova el projecte de reparcel·lació de la Fase 1 A del PAI A. 4-1 Parc Central. Esta reparcel·lació proporciona un total de 135.299,42  m 2 t  d'edificabilitat, tota ella per a residencial lliure i baixos comercials, en 24 solars distribuïts en cinc parcel·les.

 

plano reparcelacion 001Ámbit reparcel.lació Parc Central Fase 1A