PARTICIPACIÓ

Com a conseqüència, d'una banda, de la Llei 39/2003 del Sector Ferroviari i de l'Ordre FOM/2909/2006, de 19 de setembre, per la qual es determinen els béns, obligacions i drets pertanyents a RENFE-Operadora; i, d'altra banda, el Reial Decret 15/2013, de 13 desembre, sobre la reestructuració i segregació de l'entitat pública Administrador d'Infraestructures Ferroviàries en dues entitats públiques empresarials ADIF i ADIF Alta Velocidad, la composició accionarial és actualment la reflectida en el gràfic:

graf participa

Els socis fundadors, amb proporcions iguals de capital, van ser:

  • Generalitat
  • Ajuntament de València
  • Renfe
  • GIF